مشتري گرامي
با درود و احترام
پرسشنامه زير به منظور ارزيابي ميزان رضايت شما از خدمات بازاریابی و فروش شرکت تپاک و با هدف ارائه بازخورد به مديريت شركت براي بهبود عملكرد طراحي شده است. پاسخ هاي شما به صورت محرمانه در سيستم ثبت مي گردد. لذا خواهشمند است نظرات صريح خود را اعلام فرماييد. از مشاركت شما در اين نظرسنجي سپاسگزاريم.