جهت استخدام در شرکت تپاک فرم ذیل را تکمیل و ارسال فرمایید

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, doc, docx, xlsx.