۰۴ ,خرداد, ۱۴۰۱
شرکت تپاک عرضه کننده سیستم های تصویر برداری پزشکی              تلفن : 77504141-021

خانه

فهرست نمایندگان استانی

نام استاننام شرکتنام نمایندهتلفن ثابتنمابر
آذربایجان شرقی و غربیشرکت تعمیرات تجهیزات پزشکی فرمندشاهپور فیروزنیا041-355360530413-5545323
همدان/کرمانشاه/زنجان/مرکزی/قزوینشرکت هگمتان طبحمید مجیدی
081-32530320081-32530321
خراسان شمالی / رضوی / جنوبیشرکت آرتا رایان سلامت پارتیابهمن زنگنه مقدم 051-35244763051-35244763
اصفهانشرکت بهبود سازان سپاهانآقای بهبهانی031-32666425031-32666424
بوشهر / فارسشرکت پرشین طب سید مجید حسینی 071-32301294071-32301294
تبلیغ فیلم