شهریور ۱۷, ۱۳۹۸
شرکت تپاک عرضه کننده سیستم های تصویر برداری پزشکی              تلفن : 77504141-021

خانه

مروری بر کنگره سی و چهارم

map

فهرست نمایندگان استانی

نام استاننام شرکتنام نمایندهشماره تماس
همدان - کرمانشاهشرکت هگمتان طبحمید مجیدی
آذربایجان غربی / شرقیشرکت تعمیرات تجهیزات پزشکی فرمندشاهپور فیروزنیا
خراسان شمالی / رضوی / جنوبیشرکت آرتا رایان سلامت پارتیابهمن زنگنه مقدم
بوشهر / فارسشرکت پرشین طب سید مجید حسینی
اصفهانشرکت بهبود سازان سپاهانسید محمدعلی آبدار اصفهانی