۲۹ ,دی, ۱۴۰۰
شرکت تپاک عرضه کننده سیستم های تصویر برداری پزشکی              تلفن : 77504141-021