کنگره رادیولوژی ایران – اردیبهشت 94

31امین کنگره رادیولوژی ایران اردیبهشت 1394

 

 

بازدید سفیر ژاپن از غرفه تپاک

 

 

 

برگزاری work shop پکس و رادیوگرافی دیجیتال توسط شرکت تپاک با حضور

نمایندگان کمپانی MEDECOM و KONICA MINOLTA