سرور آرشیو

Med Archive
سرور آرشیو جهت دریافت تصاویر پزشکی از تمام مدالیتی ها بدون محدودیت در تعداد مدالیتی
قابلیت تهیه back up از تصاویر با توجه به مدت زمان و فرمت تعیین شده به صورت اتوماتیک
امکان در دسترس قرار دادن تصاویر دلخواه برای workstation های مختلف موجود در مرکز
امکان ذخیره و بررسی دسترسی های صورت گرفته به سرور در صورت نیاز
اطلاع رسانی به admin از طریق email در صورت بروز هرگونه اشکال
آرشیو تصاویر به صورت استاندارد برای مدت زمان طولانی
مدیریت آرشیو تصاویر با فرمتهای مختلف فشرده سازی
--- دانلود کاتالوگ