سرور تحت وب

Clipper
سرور تحت وب جهت دریافت تصاویر پزشکی دایکام از سرور آرشیو
امکان جستجو از طریق نام بیمار، ID بیمار، تاریخ تولد، جنسیت، نام پزشک، تاریخ و نوع مدالیتی
مشاهده تصاویر با امکان بزرگنمایی و تغییر دانسیته و کنتراست
امکان تولید گزارش دایکام برای تصاویر توسط رادیولوژیست از داخل یا خارج مرکز و دسترسی برای کاربران
قابلیت دسترسی همزمان به تصاویر و گزارشات از داخل و خارج مرکز به تعدادکاربران مورد نیاز به صورت ایمن و تعریف شده
اطلاع رسانی به پزشک معالج از طریق ارسال یک email حاوی لینک دسترسی به سرور برای بیمار مورد نظر
امکان ارسال تصاویر دلخواه به پزشک مشاور از طریق email
مدیریت آرشیو تصاویر با فرمتهای مختلف فشرده سازی
--- دانلود کاتالوگ